Daniel Obajtek

XXXV sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXXV sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:30 w sali urzędu gminy w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- uchylenia Uchwały Nr XXXIV/266/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempnej,
- zmian budżetu Gminy Krempna na 2023 r.,
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2023 – 2036,
- zmiany uchwały Nr XXXIV/274/2023 Rady Gminy Krempna z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Krempna.
5. Stanowisko Rady Gminy Krempna w sprawie uwag do projektu Planu Ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego.
6. Zakończenie sesji.

 

XXXV sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl