Daniel Obajtek

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

-

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie

Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Wstęp wolny

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

W środę, 25 listopada, o godzinie 14.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nowy Żmigród, prowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Program sesji obejmuje m.in.:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
1/ przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie gminy Nowy Żmigród,
2/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 r.,
3/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020–2028,
4/ udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego w 2020 roku.
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.
7. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.1758 z późn.zm.) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco pod adresem:https://www.youtube.com/channel/UCWzZKC6fvYKptd0F5JQIG4A

 

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl