Daniel Obajtek

LXXXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z LXXI Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030
4.2. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów na realizację inwestycji pn.: „Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem” w ramach projektu „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
4.3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej
4.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec
4.5. zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r.
4.6. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2023-2036
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

 

LXXXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl