Daniel Obajtek

XXXVIII sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XXXVIII sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 22 września 2023 roku o godzinie 10:00 w sali urzędu gminy w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Krempna na 2023 r.,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2023 - 2036,
c. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Krempna,
d. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kotań w trybie bezprzetargowym
5. Zakończenie sesji.

 

XXXVIII sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl