LXXVIII Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

LXXVIII Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się w dniu 31 października 2023 roku o godzinie 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia realizacji i finansowania gminnego programu polityki zdrowotnej na lata 2023 – 2025 – „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób od 65 do 74 roku życia”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Chrząstówka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Jasło na lata 2023 – 2026.
14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
15. Sprawy różne.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie

 

LXXVIII Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl