XXIX sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXIX sesja Rady Gminy Dębowiec

W najbliższy poniedziałek, 21 grudnia, o godz. 16 w sali Urzędu Gminy w Dębowcu odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Dębowiec.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/208/220 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa” w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”;
2/ w sprawie zmiany uchwały nr XIII/124/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 października 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich” w ramach Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”;
3/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok Gminy Dębowiec.
4. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXIX sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl