Daniel Obajtek

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Jasła

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2021:
4.1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2021 /Druk Nr 311/,
4.2. Przedstawienie opinii do projektu uchwały budżetowej:
- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
- Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Jasła.
4.3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2021.
4.4. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 312/.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

 

XXXVIII sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl