XCII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XCII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1. Zatwierdzenie protokołu z LXXX Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z LXXXI Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2024 – 2026”.
4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle
4.3. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2023 r. dotyczącego zadania: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich grobowca rodziny Metzgerów”.
4.4. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2023 r. dotyczącego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Bł. Kózkówny”.
4.5. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 03 - Błonie
4.6. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 20 - Podzamcze
4.7. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 14 - Niegłowice
4.8. zmiany budżetu miasta Jasła na 2023 r.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

XCII Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl