XXVII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXVII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

XXVII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach odbędzie się 29 grudnia (wtorek) o godz. 11.00 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kołaczyce do realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego z zakresu pomocy społecznej,
2) ustalenia wydatków niewygasających z upływem 2020 roku,
3) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2020 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2020 - 2034,
5) Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2021 rok ( prezentacja projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały, omówienie autopoprawek do uchwały, przedstawienie opinii komisji Rady, dyskusja nad projektem uchwały, głosowanie nad projektem budżetu ),
6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021 - 2034.
5. Sprawozdanie z działalności burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
6. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz 2316 ) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych obrady będą niedostępne dla publiczności.
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco pod adresem:ttps://www.kolaczyce.sesja.pl/ lub na stronie internetowej Gminy Kołaczyce w zakładce transmisje obrad Rady Miejskiej w Kołaczycach.

 

XXVII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl