Daniel Obajtek

XXVIII sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

-

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie

Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród

Wstęp wolny

XXVIII sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

30 grudnia 2020 roku (środa) o godzinie 10.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Nowy Żmigród prowadzona w zdalnym trybie obradowania.

Jak poinformował przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Henryk Strzelec, program sesji obejmuje m.in.:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie zmian do porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Żmigród na 2021 rok,
2/ uchwalenia dziewiątej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród,
3/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzezowa,
4/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Grabanina,
5/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarka,
6/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nienaszów,
7/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I,
8/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości „Dębicz” w Nowym Żmigrodzie,
9/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród,
10/ zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Żmigród na 2020 rok,
11/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020–2028,
12/ uchwalenie budżetu gminy Nowy Żmigród na 2021 rok,
13/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2021–2030.
6. Informacja wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie.
W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz 2316 ) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności.
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję on-line na bieżąco pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCWzZKC6fvYKptd0F5JQIG4A

 

XXVIII sesja Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl