Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Dom Ludowy w Brzyskach
Brzyska, 38-212 Brzyska

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska

20 stycznia o godz. 12 w Domu Ludowym w Brzyskach odbędzie się sesja Rady Gminy Brzyska.

Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie Narodowego Programu Szczepień przeciw covid-19.
4. Podjęcie uchwały budżetowej na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2021 - 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości stanowiących pasy drogowe i wybudowanych na nich dodatkowych jezdni, które staną się drogami publicznymi gminnymi wybudowanymi w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno - Jasło”.
7. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
10. Wolne wnioski i dyskusje.
11. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl