Hyundai Krosno

XCVI Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XCVI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1. Zatwierdzenie protokołu z LXXXVII Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z LXXXVIII Sesji RMJ.
2.3. Zatwierdzenie protokołu z LXXXIX Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2023 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rejon ulic Podwale i Ks. Józefa Tischnera”
5.2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Młynarska I”
5.3. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024
5.4. zmieniająca Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla niektórych jednostek oświatowych Miasta Jasła
5.5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków /Druk nr 817/,
5.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec
5.7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Jasło
5.8. przyjęcia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Jasła na lata 2024-2030
5.9. rozpatrzenia skargi
5.10. rozpatrzenia skargi
5.11. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

XCVI Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl