Hyundai Krosno

LXXVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

LXXVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 19 marca 2024 roku o godzinie 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2024-2034;
- upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pt. ,,Pomocna dłoń w gminie Tarnowiec’’.
4. Zakończenie obrad sesji.

 

LXXVII Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl