Daniel Obajtek

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

We wtorek, 19 stycznia 2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18 (III piętro) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
7. Zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
8. Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
9. Rozpatrzenie wniosku radnych Rady Powiatu w Jaśle o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.
10. Sprawozdanie starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawy różne.
12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad

 

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl