Daniel Obajtek

LXX Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

LXX Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Dębowiec,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
- zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec;
4. Zamknięcie obrad sesji.

 

LXX Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl