Daniel Obajtek

XCVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XCVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.1 Zatwierdzenie protokołu z XC Sesji RMJ.
2.2Zatwierdzenie protokołu z XCI Sesji RMJ.
2.3. Zatwierdzenie protokołu z XCII Sesji RMJ.
2.4. Zatwierdzenie protokołu z XCIII Sesji RMJ.
2.5. Zatwierdzenie protokołu z XCIV Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024, Ministerstwa Sportu i Turystyki
4.2. nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, obręb ewidencyjny nr 10 – Sobniów I
4.3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa I”
4.4. zmiany budżetu miasta Jasła na 2024 r. /Druk nr 848/,
4.5. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2024 – 2036
5. Prezentacja pn. „Polityka mieszkaniowa dla Miasta Jasła”.
6. Prezentacja opracowania pn. „Strategia przemysłów czasu wolnego dla Miasta Jasła”.
7. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

XCVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl