XIX sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

XIX sesja Rady Gminy Krempna

W piątek, 29 stycznia 2021 roku, odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Krempna. Początek obrad o godz. 10 w Urzędzie Gminy Krempna.

Przewodniczący Rady Gminy Krempna Wiesław Kmiecik zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
5. Informacje i komunikaty przewodniczącego rady gminy.
6. Informacje wójta gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2021 r.,
b. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2021 – 2036.,
c. uchwalenie planu pracy rady gminy na 2021 r.,
d. uchwalenie planów pracy komisji rady gminy na 2021 r.,
e. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.,
f. przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
8. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Krempna za 2020 r.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z trwającym stanem epidemii, przewodniczący rady informuje, że sesja odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i środków ostrożności oraz zaleceń i wytycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa covid-19. Prosi o uczestnictwo w maseczkach ochronnych, które należy zapewnić we własnym zakresie oraz zachowanie bezpiecznych odległości.

 

XIX sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl