Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 roku. Początek obrad o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Program sesji:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Brzyska.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi.
7. Wolne wnioski i dyskusje.
8. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl