XXX sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXX sesja Rady Gminy Tarnowiec

W środę, 20 stycznia 2021 r., o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Tarnowiec.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności.
Sprawy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć na sesji można przekazywać za pośrednictwem radnych. Obrady można śledzić za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line pod adresem http://www.tarnowiec.eu/index.php/transmisje-sesji-rady-gminy-tarnowiec.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
b. upoważnienia wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
c. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Potakówce,
d. wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych,
e. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Łubienko z dotychczasowym dzierżawcą,
f. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w miejscowości Brzezówka z dotychczasowym dzierżawcą,
g. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2021 rok.
h. odwołania skarbnika Gminy Tarnowiec,
i. powołania skarbnika Gminy Tarnowiec.
5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec za 2020 rok:
- Rewizyjnej;
- Skarg, Wniosków i Petycji;
- Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
- Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXX sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl