XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tarnowiec

We wtorek, 2 lutego, o godz. 16:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tarnowiec.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok;
b. powołania skarbnika Gminy Tarnowiec.
4. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl