Daniel Obajtek

II Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

II Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 16 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dębowiec,
2) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec,
3) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
4) w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębowiec,
5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dębowiec,
6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 113258R Majscowa „pod las” w miejscowości Majscowa”,
7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113256R Dębowiec k. Piekarni w miejscowości Dębowiec”,
8) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2024,
9) zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2032.
4. Wolne wnioski i zapytania;
5. Zamknięcie obrad sesji.

 

II Sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl