Daniel Obajtek

II Sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

II Sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się w dniu 15 maja 2024 roku o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1.Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec:
- powołanie Komisji Skrutacyjnej;
- zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec;
- przeprowadzenie tajnego głosowania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec;
- powołania stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec;
- wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnowiec;
- wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnowiec;
- wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec;
- wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Tarnowiec;
- ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Tarnowiec oraz zasad ich wypłacania;
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
- zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2024 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

II Sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl