Daniel Obajtek

II Sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

II Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta Jasła.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z I Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła,
5.2.wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła do wykonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła czynności związanych z podróżami służbowymi
5.3.powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania
5.4.powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania
5.5.powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania
5.6.powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania
5.7.powołania Komisji Samorządowo-Statutowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania
5.8.powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

 

II Sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl