Daniel Obajtek

II sesja Rady Gminy Krempna

-

Urząd Gminy w Krempnej

Krempna 85, 38-232 Krempna

Wstęp wolny

II sesja Rady Gminy Krempna odbędzie się w dniu 24 maja 2024 roku o godzinie 09:00 w sali urzędu gminy w Krempnej.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z XLIII Sesji Rady Gminy Krempna z 21 marca 2024 r.
5. Przyjęcie protokołu obrad z I Sesji Rady Gminy Krempna z 6 maja 2024 r.
6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
7. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
b) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna,
c) powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Regulaminowej Rady Gminy,
d) wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Regulaminowej,
e) powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Ochrony Środowiska,
f) wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oraz Ochrony Środowiska,
g) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krempna,
h) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krempna,
i) zmian budżetu Gminy Krempna na 2024 r.,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2024 – 2036,
k) zmiany uchwały Nr XL/302/2023 Rady Gminy Krempna z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
l) zmiany uchwały Nr XL/305/2023 Rady Gminy Krempna z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
m) zmiany uchwały Nr XL/306/2023 Rady Gminy Krempna z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
n) przyznania Parafii Rzymskokatolickiej w Polanach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane cerkwi w Polanach wpisanej do rejestru zabytków,
ń) zmiany Uchwały Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Krempna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,
o) przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Krempna,
p) wyrażenia woli przystąpienia do udziału w projekcie pt. „Orientuj się!”,
r) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krempna.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

II sesja Rady Gminy Krempna

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl