Hyundai Krosno

XLI sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XLI sesja Rady Miejskiej Jasła

W poniedziałek, 22 lutego, o godz. 11:00 w trybie on-line odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej Jasła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji RMJ.
3. Wybór komisji wnioskowej.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 348/,
5.2. zwolnienia z części opłaty oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /Druk nr 349/,
5.3. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 354/,
5.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 353/,
5.5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. /Druk nr 352/,
5.6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 350/,
5.7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 351/.
6. Sprawozdanie z działalności burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji RMJ

 

XLI sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl