Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło

W piątek, 19 lutego, o godz. 14:00 w w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4 w Jaśle odbędzie się sesja Rady Gminy Jasło.

Przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Bierówce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Jasło.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Jasło na 2021 r.
13. Sprawy różne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl