XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

W środę, 24 lutego, o godz. 14:30 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach przy ul. Szewskiej 11 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kołaczyce;
2) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021 - 2034;
4) zabezpieczenia środków na składkę inwestycyjną dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację projektu pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle”;
5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
5. Informacja przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych o planie pracy komisji na 2021 rok.
6. Informacja przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych o planie pracy komisji na 2021 rok.
7. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o planie pracy rady na 2021 rok.
8. Sprawozdanie z działalności burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
9. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz 2316 ) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych obrady będą niedostępne dla publiczności.
Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco pod adresem: https://www.kolaczyce.sesja.pl/ lub na stronie internetowej Gminy Kołaczyce w zakładce transmisje obrad Rady Miejskiej w Kołaczycach.

 

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl