Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy w Brzyskach

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Dom Ludowy w Brzyskach
Brzyska, 38-212 Brzyska

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy w Brzyskach

W środę, 3 marca, o godz. 12:00 w Domu Ludowym w Brzyskach odbędzie się sesja Rady Gminy Brzyska.

Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę drogi gminnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta Gminy Brzyska do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Brzyska.
8. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie rozpoczęcia szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 w Gminie Brzyska.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zaprzestania stosowania szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV2 w Gminie Brzyska.
12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi.
13. Wolne wnioski i dyskusje.
14. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy w Brzyskach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl