Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło

We wtorek (30 marca) o godz. 14:00 odbędzie się sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Opaciu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Osobnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Tradycyjne Podkarpacie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Jasło na lata 2021 – 2025”.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2021.
14. Sprawy różne.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl