XXX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

W piątek, 16 kwietnia, o godz. 14:30 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach przy ul. Szewskiej 11 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty,
2)udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „ Opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło”,
3) rozpatrzenia petycji,
4) rozpatrzenia petycji,
5) rozpatrzenia petycji,
6) rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Kołaczyc.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach za 2020 rok.
5. Sprawozdanie z działalności burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
6. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej.

 

XXX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl