Daniel Obajtek

XXXIII sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXXIII sesja Rady Gminy Dębowiec

29 kwietnia o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Dębowiec odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Dębowiec.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec nr XXXII z dnia 15 marca 2021 roku.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 marca 2021 roku, zleconych do wykonania wójtowi gminy.
5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Dębowiec za 2020 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Dębowiec.
2) w sprawie przyjęcia sołectwa Zarzecze do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025”.
3) w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zarzecze na lata 2021 - 2025.
4) w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m sześć. wody do obowiązującej taryfy.
5) w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m sześć. ścieków do obowiązującej taryfy.
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2022 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
7) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec.
8) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 - 2029.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXXIII sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl