Daniel Obajtek

XXXIV sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXXIV sesja Rady Gminy Tarnowiec

28 kwietnia o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Tarnowiec.

W związku z rozprzestrzenianiem się zachorowań wywołanych koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, sesja Rady Gminy Tarnowiec odbędzie się bez udziału publiczności. Sprawy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć, można przekazywać za pośrednictwem radnych.
Przebieg obrad można śledzić za pośrednictwem transmisji, która prowadzona jest on-line pod adresem https://tarnowiec.eu/index.php/organizacja/sesje-rady-gminy/viii-kadencja

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec Jarosław Pękala zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok,
b. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2021 -2030,
c. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/230/2021 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733”,
d. przyjęcia sołectwa Roztoki do ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025’’,
e. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Roztoki,
f. rozpatrzenia petycji (druk nr 45/2021),
g. rozpatrzenia petycji (druk nr 46/2021),
h. rozpatrzenia petycji (druk nr 47/2021).
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Zamknięcie obrad sesji

 

XXXIV sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl