Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Dom Ludowy w Brzyskach
Brzyska, 38-212 Brzyska

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska

5 maja o godz. 14:00 w Domu Ludowym w Brzyskach odbędzie się sesja Rady Gminy Brzyska.

Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu podwieszania sieci telekomunikacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną na mienie komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid - 19 za eksperyment medyczny.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid - 19 na terenie gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie petycji o publikacji informacji dotyczących Covid - 19 na terenie gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
11. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Brzyska - rok oceny 2020.
12. Wolne wnioski i dyskusje.
13. Zakończenie obrad.

 

Sesja Rady Gminy Brzyska

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl