XLIV sesja Rady Powiatu Jasielskiego

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XLIV sesja Rady Powiatu Jasielskiego

14 maja (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18 (III piętro), odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu w Jaśle z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia i wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Robert Snoch zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2021 – 2027.
7. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach.
8. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 w Powiecie Jasielskim.
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad

 

XLIV sesja Rady Powiatu Jasielskiego

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl