Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Jasło

-

Urząd Gminy w Jaśle

Słowackiego 4, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Jasło

11 maja (wtorek) o godz. 13:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy przy ul. Słowackiego 4.

Przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic zaproponował następujący porządek:
1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
a. protokół nr XXXVIII/2021,
b. protokół nr XXXIX/2021.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Jasło w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkowej plebanii rzymskokatolickiej w Szebniach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko katolickiej pw. św. Marcina w Szebniach na prace konserwatorskie polegające na odnowieniu trzech zabytkowych obrazów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy na prace zabezpieczające przy zabytkowym obiekcie kościoła parafialnego, polegające na wymianie niesprawnego kotła centralnego ogrzewania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – inwestycyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty w działalności gospodarczej spółki za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Żółkowie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia pasów drogowych wraz z dodatkowymi jezdniami, wybudowanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła, na odcinku Jasło - Pilzno”, które staną się gminnymi drogami publicznymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Jasło za rok 2020.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jasło.
20. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle za rok 2020.
22. Sprawy różne.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Zakończenie.

 

Sesja Rady Gminy Jasło

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl