Daniel Obajtek

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

-

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Rynek 18, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle odbędzie się 27 maja (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18 (III piętro) w trybie on-line.

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3, Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2020
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania publicznego,
d) przyjęcia do realizacji „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Jasielskim na rok 2021”.
5. Zamknięcie obrad.

 

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl