XLV sesja Rady Miejskiej Jasła

-

Urząd Miasta w Jaśle

Rynek 12, 38-200 Jasło

Wstęp wolny

XLV sesja Rady Miejskiej Jasła

XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 21 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Jasła za 2020 r. – debata.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta Jasła wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2020 /wraz z podjęciem stosownej uchwały, druk nr 397/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa- część północno-zachodnia” /Druk nr 398/.
9. Sprawozdanie z działalności burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji RMJ

 

XLV sesja Rady Miejskiej Jasła

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2021 jaslo365.pl