XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

W piątek, 9 lipca, o godz. 14:00 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach przy ul. Szewskiej 11 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030,
2) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołaczyce w roku szkolnym 2021/2022,
3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce,
4) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021,
5) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok,
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034.
4. Podjęcie stanowiska w sprawie budowy przepustu skrzynkowego w miejscowości Bieździedza na potoku Bieździada wraz z drogą łączącą drogi o numerze 589/2 z drogą o numerze 843 – Kamieniec Górka.
5. Uroczyste wręczenie aktów nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kołaczyce”.
6. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa sesja odbędzie się z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl