XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

We wtorek, 27 lipca, o godz. 14:00 w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach przy ul. Szewskiej 11 odbędzie się XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kołaczycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków do przepustowości 995,3 [m3/d] i RLM=9507 na dz. nr ewid. 215/8 i 215/9 w Kołaczycach”
2) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt”
3) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Kompleksowa poprawa komunikacji w Gminie Kołaczyce poprzez przebudowę dróg na jej terenie – etap I”
4) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034.
4. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa sesja odbędzie się z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego.

 

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl