Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się w dniu 13 września 2021 roku o godzinie 12:00.
Program obejmuje m. in.:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzyska na lata 2021-2028.
5. Podjęcie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania publicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz DBA2 Sp. z .o. o z siedzibą w Krakowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzyska na rok szkolny 2021/2022.
9. Wolne wnioski i dyskusje.
10. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl