Daniel Obajtek

XXIV sesja Rady Gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

XXIV sesja Rady Gminy Tarnowiec

14 lipca 2020 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Tarnowiec.

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line pod adresem http://www.tarnowiec.eu/index.php/transmisje-sesji-rady-gminy-tarnowiec.


Proponowany przez przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec Jarosława Pękalę porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok;
b. przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
c. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
d. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
e. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
f. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec;
g. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnowiec, w roku szkolnym 2020/2021.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i oświadczenia.
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXIV sesja Rady Gminy Tarnowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl