Daniel Obajtek

XX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kołaczyce za rok 2019.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
4) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2020 rok,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2020-2034,
6) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” ( Pan Stanisław Koczwara ),
7) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” ( Pan Józef Kozioł ),
8) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” ( Pan Jan Kulig ),
9) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” ( Pan Roman Maziarz ),
10) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” ( Ksiądz Prałat Jan Sabat ),
11) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” ( Pani Małgorzata Salacha ),
12) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” ( Pan Władysław Sękowski ),
13) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” ( Pani Jadwiga Skibińska ),
14) nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce” ( Pan Stanisław Żygłowicz ).

Sprawozdanie z działalności burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej.

 

XX sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl