XXII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

XXII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut zwołał na 15 lipca (środa) XXII sesję. Początek obrad radnych o godz. 15:00 w sali bankietowej Domu Kultury przy ul. Szewskiej 11 w Kołaczycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołaczyce w roku szkolnym 2020/2021;
2) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce.
3. Uroczyste wręczenie aktów nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Kołaczyce”.
4. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl