Daniel Obajtek

XXIV sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXIV sesja Rady Gminy Dębowiec

Dzisiaj (16 lipca) odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Dębowiec. Początek obrad o godz. 16 w sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Przewodnicząca Rady Gminy Dębowiec Teresa Pachana zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec;
2/ wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec;
3/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa” w ramach projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap III”;
4/ udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec” w km 0+967 - I+235;
5/ zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Dębowiec;
6/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020 - 2027.

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

XXIV sesja Rady Gminy Dębowiec

Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl