XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

-

Urząd Miejski w Kołaczycach

Dom Kultury w Kołaczycach
Szewska 11, 38-214 Kołaczyce

Wstęp wolny

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej dnia 12 września 2021 roku.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kołaczyce na lata 2021-2026,
2) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl