Daniel Obajtek

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

W poniedziałek (11 października) o godzinie 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Brzyska.

Program sesji obejmuje m. in:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brzyska do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność prywatną na mienie komunalne.
6. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl