Hyundai Krosno

XLII sesja rady gminy Tarnowiec

-

Urząd Gminy w Tarnowcu

Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec

Wstęp wolny

W dniu 25 października 2021r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się XLII sesja rady gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Tarnowiec.
4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za rok 2020.
5. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za rok 2020.
6. Informacja Wójta Gminy Tarnowiec z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2021 rok;
b. stawek podatku od nieruchomości.
8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Przedstawienie strategii rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl