Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska

Przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk zwołał na 27 lipca kolejną sesję. Początek obrad radnych o godz. 13 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Brzyskach za 2019 r.
5. Zatwierdzenie raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2019 r. oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCZ za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Brzyskach na mienie komunalne w drodze darowizny przeznaczonej pod budowę drogi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
9. Wolne wnioski i dyskusje.
10. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl