Daniel Obajtek

XXXIX Sesja Rady Gminy Dębowiec

-

Urząd Gminy w Dębowcu

Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec

Wstęp wolny

XXXIX Sesja Rady Gminy Dębowiec odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku o godzinie 10:00.

Planowany porządek obrad;
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXVIII z dnia 9 listopada 2021 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 9 listopada 2021 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
3) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2022 rok;
4) w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na I półrocze 2022 roku;
5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dębowiec;
6) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
7) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 -2029.
6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl