Daniel Obajtek

Sesja Rady Gminy Brzyska

-

Urząd Gminy w Brzyskach

Wstęp wolny

Sesja Rady Gminy Brzyska odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku o godzinie 12:00 w budynku GOPS w Brzyskach.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Brzyska do Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2022r. Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Wolne wnioski i dyskusje.
10. Zakończenie obrad.

 


Zobacz wszystkie wydarzenia

Copyright © 2024 jaslo365.pl